VỀ CHÚNG TÔI

TẦM NHÌN

Hướng đến là công ty sản xuất phụ gia ngành ô tô hàng đầu Việt Nam. Cung cấp sản phẩm cho toàn thị trường Việt Nam và xuất khấu ra nước ngoài. Vững mạnh về tổ chức, lớn mạnh về thương hiệu.

SỨ MỆNH

Mang những sản phẩm tối ưu chất lượng đến tay người tiêu dùng, trải nghiệm của người tiêu dùng là yếu tô quan trọng và ưu tiên hàng đầu.Góp phần xây dựng đất nước giàu mạnh, hội nhập quốc tế.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Đội ngũ cán bộ, nhân viên của công ty luôn hướng đến một mục tiêu chung, đề cao sự tư duy sáng tạo trong công việc nhằm tạo ra sản phẩm có chất lượng khác biệt, dịch vụ đặc thù mang lợi ích tối đa đến khách hàng.

SẢN PHẨM

BlueOne chú trọng nghiên cứu, phát triển sản phẩm & dịch vụ có chất lượng đảm bảo, phù hợp nhu cầu thực tiễn. Mang đến những sản phẩm có chất lượng thật, đúng với giá trị đồng tiền của khách hàng bỏ ra.

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

xem TẤT CẢ

SẢN XUẤT PHỤ GIA Ô TÔ, TÀU BIỂN

HÓA CHẤT CÔNG NGHIỆP

PHÂN PHỐI SẢN PHẨM CHĂM SÓC ĐỘNG CƠ

SẢN PHẨM

xem TẤT CẢ

DUNG DỊCH XỬ LÝ KHÍ THẢI ĐỘNG CƠ DIESEL DÀNH CHO Ô TÔ (AdBlue/DEF/AUS32)

DUNG DỊCH XỬ LÝ KHÍ THẢI ĐỘNG CƠ DIESEL DÀNH CHO TÀU THỦY (AUS40)

DUNG DỊCH LÀM MÁT ĐỘNG CƠ (BlueOne Coolant)

DUNG DỊCH VỆ SINH BẦU LỌC KHÍ XẢ (DPF Cleaner & Activator), VỆ SINH HỆ THỐNG TUẦN HOÀN KHÍ XẢ EGR, VỆ SINH BUỒNG ĐỐT

Nước rửa kính BlueOne Windshield Washer Fluid

DUNG DỊCH VỆ SINH KIM PHUN, BUỒNG ĐỐT

TIN TỨC